דובי ענק בסגנון הדובי האמריקאי 2.5 מטר

650.00 599.90